Kotul Veverovitý | Korely Chocholaté | HDD Disc  |Alarm System Distributors  | Zatial volné
 
 
 
Chovatelia a pravo Zákon o ochrane zvierat
   
Potrava
Zimovanie
Rozmno×ovanie
Ochorenia korytnaciek
Preparovanie
Obrßzky
Zozonam zverolekßrov
E - knihy
Dyskusia
 
     
 

Dohovor o medzinarodnom obchode s ohrozenymi druhmi volne zijucich zivocichov a rastlin CITES - Convention on International Trade in Endared Species of Wild Fauna and Flora bol podpisany 3.marca 1973 vo Washingtone - Washingtonsky dohovor). Jeho cielom je postavit svetovy obchod s ohrozenymi druhmi zivocichov a rastlin pod spolocnu kontrolu vsetkych statov sveta, aby sa dosiahla ich ochrana pred uplnym vyhubenim vplyvom bezohladneho ziskavania pre obchodne ucely.

 
Predmetom CITES su vsetky druhy opic, velryb, mackovitych, medvedov, vydier, vacsina dravcov, sov, papagajov, kolibrikov, z plazov su to suchozemske korytnacky, krokodily, leguany, varany, chameleony a velhady, ako aj mnohe bezstavovce, z ktorych vacsina su tvrde koraly.
     
Taktiez krizence su chranene, vzdy podla toho rodica, ktory je zaradeny v prisnejsej prilohe. Napriklad sokol raroh je zaradeny v prilohe II., sokol stahovavy v I, takze ich potomok je tiez v prilohe I. K tomuto sposobu zaclenovania sa pristupilo preto, aby nedoslo k umyselnej zamene, kedze krizence a ciste druhy sa mozu na seba velmi podobat. CITES sa nevztahuje iba na zivocichy a rastliny ako cele organizmy, ale aj na casti ich tiel a vyrobky z nich (napriklad vajcia, kozusiny, slonovina, ap.).
   
       
 
Pre uplatnenie CITES v Slovenskej republike je dolezite vediet, ze byvale Ceskoslovensko pristupilo k Dohovoru 28.2.1992 ako 114. clensky stat a Dohovor nadobudol platnost 28.maja 1992. Slovenska republika potvrdila k 1.1.1993 svoje clenstvo v CITES a 1.1. 1995 nadobudol ucinnost zakon NR SR c. 287/1994 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, ktory v niektorych svojich ustanoveniach upravuje medzinarodny obchod s exemplarmi CITES a drzanie chranenych druhov zivocichov a rastlin. Od 1. jula 1999 nadobudla ucinnost aj vyhlaska Ministerstva zivotneho prostredia SR c. 93/1999 Z.z. o chranenych rastlinach a chranenych zivocichoch a o spolocenskom ohodnocovani chranenych rastlin , chranenych zivocichov a drevin, ktora je doplnena vyhlaskou Ministerstva zivotneho prostredia SR c. 346/2002 Z.z. Tato vyhlaska obsahuje menny zoznam zivocichov a rastlin, ktore su predmetom Dohovoru CITES a ktore su na uzemi Slovenskej republiky chranene, ako aj blizsie podrobnosti o vedeni evidencie chovu a obchodu s chranenymi druhmi zivocichov a rastlin. Podla ž 30 zakona NR SR c. 287/1994 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, kazdy chovatel i organizacia, ktore chovaju a obchoduju s chranenymi druhmi zivocichov a rastlin potrebuju suhlas organu ochrany prirody resp. prislusneho okresneho uradu. Zaroven kazdy jedinec chraneneho zivocicha musi mat vystavene a potvrdene uradom potvrdenie o povode, kde musi byt vyplnena kolonka "povod", inak je potvrdenie neplatne. Kazdy chovatel si musi najprv vybavit svoje evidencne cislo podla zakona NR SR c.237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenymi druhmi volne zijucich zivocichov a volne rastucich rastlin a o zmene a doplneni niektorych zakonov podla ž 28 ods.3 pismeno a) az f). Chovatel chraneneho zivocicha je povinny tiez viest evidenciu chovu na druhovych kartach a na kazdeho chovanca musi byt vydany preukaz o povode chraneneho zivocicha.
   
       
 
Chovatel alebo predajca chraneneho zivocicha je povinny sa preukazat v pripade kontroly preukazom. Pri nakupe takychto zivocichov v obchodoch, pripadne na predajnych burzach je potrebne ziadat takyto preukaz o povode chraneneho zivocicha, ktory je potvrdeny okresnym uradom. Predavajuci je povinny tento preukaz prilozit spolu so zvieratom. Na vyvoz a dovoz chranenych druhov zivocichov a rastlin sa vyzaduje podla ž 29 zakona NR SR c. 287/1994 Z.z. o ochrane prirody a krajiny suhlas organu ochrany prirody. Suhlas na vyvoz a dovoz chranenych druhov zivocichov vydava Ministerstvo zivotneho prostredia SR - odbor ochrany prirody a krajiny.
   
       
  Chovatel alebo predajca chraneneho zivocicha je povinny sa preukazat v pripade kontroly preukazom. Pri nakupe takychto zivocichov v obchodoch, pripadne na predajnych burzach je potrebne ziadat takyto preukaz o povode chraneneho zivocicha, ktory je potvrdeny okresnym uradom. Predavajuci je povinny tento preukaz prilozit spolu so zvieratom. Na vyvoz a dovoz chranenych druhov zivocichov a rastlin sa vyzaduje podla ž 29 zakona NR SR c. 287/1994 Z.z. o ochrane prirody a krajiny suhlas organu ochrany prirody. Suhlas na vyvoz a dovoz chranenych druhov zivocichov vydava Ministerstvo zivotneho prostredia SR - odbor ochrany prirody a krajiny.    
       
  Z praktickeho hladiska je dolezite vediet, ze takyto Dohovor existuje, a skor nez sa rozhodneme nejake zviera si kupit, mali by sme si zistit, ci nie je na zozname CITES. Na otazku, ktore zviera potrebuje CITES vedia odpovedat na odbore zivotneho prostredia prislusneho Okresneho uradu, kde je na CITES vycleneny specialny pracovnik. Na tomto urade vedu presnu evidenciu drzitelov ohrozenych a chranenych druhov a len tu vam mozu vystavit Preukaz o povode chraneneho zivocicha. Pri kupe zivocicha zo zoznamu CITES musite od povodneho majitela, resp. predavajuceho, ziadat Preukaz o povode CITES, ktory je akymsi "obcianskym preukazom" zivocicha a prihlasit jeho drzanie na odbore zivotneho prostredia OU, kde ho zapisu do druhovej karty. Pri vyvoze alebo dovoze musi ziadatel poslat ziadost na MZP SR ako vykonny organ CITES spolu s dokladmi potvrdzujucimi povod zivocichov. Vykonny organ potom poziada o stanovisko vedecky organ CITES, a ak sa nevyskytnu ziadne komplikacie, ziadost by mala byt vybavena do 30 dni, v zlozitejsich pripadoch do 60 dni. Iste, ide o znacne mnozstvo papierov, co by vsak pre poctiveho chovatela nemal byt az taky vazny problem. Mohlo by sa zdat, ze to vsetko je obrovsky byrokraticky aparat, no treba mat na zreteli, ze toto vsetko sa robi v zaujme ochrany, niekedy az zachrany ohrozenych druhov.    
       
 
Adresy na "odbornikov" na Slovensku:

 

Ministerstvo zivotneho prostredia SR (Ministry of the Environment of the Slovak Republic)
Odbor ochrany prirody a krajiny (Department of Nature and Landscape Protection)
Vykonny organ CITES (CITES Management Authority)
Nam. Ludovita Stura 1
812 35 BRATISLAVA
Slovensko

TEL.: +421-02-59 562 170
+421-02-59 562 537
FAX.: +421-02-59 562 031

EMAIL:

kmecova.dana@enviro.gov.sk
pospisilova.darina@enviro.gov.sk
dzubinova.lubica@enviro.gov.sk

 

 

Statna ochrana prirody SR (State Nature Conservancy)
Vedecky organ CITES (CITES Scientific Authority)
Hanulova 5
844 40 BRATISLAVA
Slovensko

TEL.: +421-02-65 411 960
FAX.: +421-02-64 283 982

EMAIL:

matejovicova@sopsr.sk
enderlova@sopsr.sk

   
         
   
Presne znenie vyhlasok spolu s prilohami

Vyhlaska Ministerstva zivotneho prostredia SR 93 z 1999 o chranenych rastlinach a chranenych zivocichov a o spolocenskom ohodnocovani chranenych rastlin, chranenych zivocichov a drevin

PRILOHA c.1 - Zoznam, stupen ohrozenia a spolocenska hodnota povodnych druhov chranenych rastlin.
PRILOHA c.2 - Zoznam druhov uvedenych v prilohach Washingtonskeho dohovoru
PRILOHA c.3 - Zoznam rastlin a zivocichov chranenych bernskym dohovorom
PRILOHA c.4 - Zoznam, stupen ohrozenia a spolocenska hodnota povodnych druhov chranenych zivocichov
PRILOHA c.5 - Zoznam druhov zivocichov uvedenych v prilohach Bonnskeho dohovoru
PRILOHA c.6 - 10
c.6 - Zoznam chranenych zivocichov, ktorych zive jedincov sa nezamenitelne oznacuju
c.7 - Zoznam chranenych zivocichov, pre ktore je urcena doba ochrany
c.8 - Evidencny zoznam chranenych rastlin
c.9 - Druhova karta chraneneho zivocicha, jeho vyvinovych stadii a preparovanie jedincov
c.10 - Preukaz o povode chraneneho zivocicha
PRILOHA c.11 - 12
c.11 - Zoznam chranenych zivocichov, na ktore sa nevztahuje vedenie evidencie, ak su chranenymi zivocichmi odchovanymi v zajati a nadobudnuty na uzemi Slovenskej republiky
c.12 - Registracne stitky
PRILOHA c.13 - Zoznam drevin a ich spolocenske ohodnotenie
PRILOHA c.14 - Prepocet hodnot nameranych na pni

 

PRILOHA c.1 - Zoznam exemplarov
PRILOHA c.2 - Vzor tlaciva ziadosti o vydanie povolenia na dovoz, vyvoz a opatovny vyvoz exemplarov
PRILOHA c.3 - 4
c.3 - Kody ktore sa pouzivaju pri opise exemplarov, a jednotky mier na oznacenie jednotiek mnozstva a hmotnosti
c.4 - Kody na oznacenie povodu, oznacenie ucelu dovozu, vyvozu a opatovneho vyvozu
PRILOHA c.5 - Vzor tlaciva povolenia na dovoz, vyvoz a opatovny vyvoz
PRILOHA c.6 - 7
c.6 - Vzor tlaciva oznamenia o dovoze
c.7 - Vzor stitka
PRILOHA c.8 - 9
c.8 - Zoznam druhov exemplarov a statov na ktore sa vztahuje obmedzenie dovozu
c.9 - Zoznam zivych exemplarov narodenych a odchovanych v zajati, ktorych komercne pouzitie nie je zakazane
PRILOHA c.10 - Evidencny zoznam exemplarov rastlin
PRILOHA c.11 - Druhova karta exemplara zivocicha a jeho vyvinovych stadii
PRILOHA c.12 - Zoznam exemplarov, na ktore sa nevztahuje vedenie evidencie v druhovej karte a na ktore sa nevztahuje preukaz o povode, ak su exemplarmi narodenymi a odchovanymi v zajati, nadobudnutymi na uzemi Slovenskej republiky

   
         
   
Počet prístupov:
       
        Stránku si práve číta 1 človek.    
Pridať stránku k obľúbeným položkám: |  Nastaviť ako domovskou stránku Vášho prehliadača:| Naposledy aktualizované: Neděle, 15/10/11 21:50
 
  Tento text bol skopírovaný zo stránky www.korytnacky.szm.sk.