Kontakt na pána čo preparuje živočíchy:
  Kotul Veverovitý | Korely Chocholaté | HDD Disc  |Alarm System Distributors  | Zatial volné
 
 
 
         
 
Potrava
Zimovanie
Rozmno?ovanie
Ochorenia korytnaciek
Preparovanie
Obr?zky
Zozonam zverolek?rov
E - knihy
Dyskusia
 
 

 

ZOO preparatórium Ján Bahno Pracovný čas: Pondelok - Piatok
Ladomerská Vieska 248 od 7.00 hod. do 15.30 hod
965 01 Žiar nad Hronom Tel.č. 045/ 6732 487

AK VIEŠ O NIEKOM KTO PREPARUJE ZVIERATÁ NA SLOVENSKU POŠLI INFORMÁCIE

 

   
  Všeobecný popis predkonzervovania a konzervovania

Predkonzervovanie a konzervovanie korytnačiek, ako aj tekutinové preparáty z nich robíme takým istým spôsobom ako pri obojživelníkoch a ostatných plazoch. Rozdiel je len v tom, že do brušnej dutiny infikujeme silnejší roztok formaldehydu a tekutinový preparát necháme pred dokončením v 10% roztoku formaldehydu približne o 48 hodín dlhšie.

   
       
  Predkonzervácia alkoholom

Robí sa fixovaním najprv v 50% alkohole, neskôr, po 48 – 60 hodinách, v 60% alkohole, v ktorom necháme materiál 2 – 10 dní. Pri väčších exemplároch robíme okrem narezania brušnej dutiny aj obstrek formaldehydom.

   
       
 
Predkonzervácia formaldehydom

Robí sa len na krátky čas, aby materiál nestratil farby a nestvrdol. Obojživelníky fixujeme podľa veľkosti v 4 – 6% roztoku formaldehydu maximálne 40 – 48 hodín. Ak sa tento čas prekročí, materiál stratí farbu a stvrdne. Malým živočíchom vstriekneme formaldehyd injekčnou striekačkou do brucha, väčším exemplárom otvoríme brušnú dutinu asi 4 cm rezom.

   
       
 
Konzervovanie na dokumentačné účely

Na konzervovanie obojživelníkov do depozitára je vhodný alkohol, aj formaldehyd. Obidva konzervačné roztoky majú svoje výhody i nevýhody. Najlepšie si ich overím tak, že materiál na dokumentačné účely dáme súčasne do liehu i do formaldehydu. Približne o 12 – 16 mesiacov možno zistiť rozdiely v sfarbení a v akosti uloženého materiálu, podľa čoho sa môžeme v budúcnosti rozhodnúť pre jeden alebo druhý spôsob.

   
       
 
Konzervovanie alkoholom

Materiál najprv predkonzervujeme vo formaldehyde, a potom ho vložíme do alkoholového roztoku. Na predkonzervovanie použijeme 4 – 6% formaldehyd, v ktorom materiál podľa veľkosti fixujeme 1 – 3 dni. Po tomto čase ho vyberieme a premývame pod tečúcou vodou 4 – 5 hodín. Po prepláchnutí vložíme materiál najprv do 50% alkoholu, potom po 48 hodinách, do 60% alkoholu a nakoniec po 60 hodinách ho natrvalo umiestnime do 75 – 80% alkoholu. Treba vždy pamätať na to, že alkoholového roztoku musí byť dostatočné množstvo v pomere k veľkosti exponátu.

   
       
 
Konzervovanie formaldehydom.

Materiál podľa veľkosti fixujeme najprv v 6 – 10% roztoku formaldehydu, pri otvorenej brušnej dutine väčších kúskov 2 – 3 dni. Po prepláchnutí pod tečúcou vodou ho vložíme natrvalo do 4% roztoku formaldehydu. V roztoku s takouto koncentráciou konzervujeme aj vajíčka a larvy obojživelníkov. Obojživelníky uchovávame v nádobách zo skla alebo polyetylénu. Zábrusy preparačných valcov a kyviet treba pred zatvorením natrieť tukom (Indulóna), čím sa zabráni zbytočnému odparovaniu konzervačnej tekutiny. Spoje na valcoch a kyvetách zalejeme parafínom alebo pečatným voskom. Zábrusy na valcoch a kyvetách môžeme po dôkladnom očistení zalepiť aj vhodným lepidlom , napr. Chemoprénom 25, Resolvanom a pod. Nádoby z plexiskla zalepíme naleptaním okrajov chloroformom (spodok vrchnáka a vrch horného okraja nádoby) a následným spojením.

   
       
 
Preparáty na vystavenie.

Najvhodnejšou metódou na prípravu preparátov obojživelníkov na vystavovanie je kombinovaná metóda konzervovania. Pri nej je materiál najprv 48 hodín v 10% roztoku formaldehydu, pričom je prichytený entomologickými špendlíkmi na polystyrénovej doštičke v požadovanom tvare. Po zafixovaní tvaru materiál prepláchneme vo vlažnej saponátovej a potom v čistej vode. Potom ho namočíme na 2 – 3 dni do 50% alkoholu, ďalej na 3 – 14 dní do 60% alkoholu a nakoniec ho definitívne vložíme do roztoku 75 – 80% alkoholu. Nevýhodou tejto metódy je cena, pretože sa musí používať čistý alkohol bez akýchkoľvek prímesi (napr. lekársky benzín).Pretože náklady na trvalé liehové preparáty sú vysoké a požadovaný efekt nie je dostatočný, vyhotovujú sa dnes radšej tekutinové preparáty na báze formaldehydu, pričom na konečnú fixáciu sa používa 4% roztok formaldehydu. Na uchovávanie takýchto preparátov v zbierkach používame rôzne typy sklených valcov a kyviet so zábrusom, do ktorých vkladáme objekt upevnený na odrezanom skle podľa tvaru valca alebo kyvety. Najvýhodnejšia je metóda, pri ktorej si podľa veľkosti konzervovaného materiálu dáme narezať sklo hrubé 3 – 4 mm (buď pre stojatý alebo ležatý typ preparátu), ktoré potom zlepíme vhodným lepidlom. Pri lepení vrchnej časti dbáme na to, aby bola výška konzervačnej tekutiny max. 3 – 4 mm od horného okraja nádoby. Pretože pri použití formaldehydu sa na dennom svetle uvoľňuje kyselina mravčia, vkladáme do každej nádoby kúsok mramoru alebo kriedy na neutralizáciu uvoľnenej kyseliny.

   
       
 
Dermoplastické preparáty.

Je to najzložitejšia práca preparovania. Pripravíme si polystyrénovú doštičku (prípadne doštičku z mäkkého dreva), na ktorú pomocou entomologických špendlíkov upevníme do požadovaného tvaru telo usmrteného živočícha. Doštičku s upevneným živočíchom fixujeme 48 hodín v 6 – 10% formaldehyde. Po uplynutí tohto času objekt z fixačného roztoku vyberieme a namočíme ho na niekoľko hodín do čistej, najlepšie mäkkej vody (dažďová). Potom živočícha obrátime na chrbát a na bruchu urobíme opatrne dlhý rez, ktorý ťaháme od hrdla až po análny otvor. Prstami alebo pinzetou podoberieme narezanú kožu a skalpelom ju opatrne oddeľujeme od svalstva. Pritom musíme dávať pozor, aby sme ju pri sťahovaní zbytočne nenarezali alebo nenatrhli. Ak sa nám to náhodou stane, zašívame ju až po celkovom stiahnutí. Šijeme zásadne kožušníckou ihlou malými stehami. Na zošívanie používame kvalitné hodvábne nite, ktoré po navlečení do ihly natrieme voskom. Po uvoľnení kože na bruchu a stehnách prestrihneme v kolennom kĺbe obe zadné končatiny. Potom uvoľníme kožu na predných končatinách, ktoré zase prestrihneme v lakťovom kĺbe. Uvoľnené telo zachytíme do prstov ľavej ruky a pravou rukou pokračujeme v oddeľovaní kože od svalstva až po posledný krčný stavec, ktorý prestrihneme. Uvoľnené telo odložíme a pokračujeme v sťahovaní kože z hlavy. Všetko robíme pomaly a nenásilne. Po stiahnutí kože z hlavy očistíme lebku od svalstva a vyberieme mozog. Nohy odstrihnuté v kolennom a lakťovom kĺbe stiahneme z kože až po prstové kosti. Potom jemným potiahnutím vrátime kožu do pôvodného tvaru. Stiahnutú kožu dokonale očistíme od zvyškov svalstva a preperieme najprv vo vlažnej saponátovej a potom v čistej vode. Takto vyčistená koža je pripravená na preparovanie. Do mozgovej dutiny zavedieme drôt, ktorý upevníme obväzovou vatou vsunutou do voľnej časti mozgovej dutiny pinzetou. Drôt musí byť taký dlhý ako telo. Ďalšie drôty zavedieme do končatín a miernym ohnutím ich upevníme na centrálny drôt. Do takto spevnenej kože nanesieme vrstvu modelovanej hmoty, ktorú si pripravíme z jemných bukových pilín a z modelárskej sadry v pomere 1:1. Zmes zalejeme glejovou vodou z kostného gleja a všetko riadne premiešame. Po natlačení modelovanej hmoty do hlavy a končatín rez zašijeme a necháme len malý otvor, cez ktorý modelovaciu hmotu dopĺňame. Ako pomôcku na dopĺňanie modelárskej hmoty použijeme cukrárske vrecko. Po úplnom vyplnení otvor zašijeme a preparát domodelujeme prstami do pôvodného tvaru. Asi o 48 hodín, keď modelovacia hmota vyschne, sadíme do očných otvorov priemerne veľké zafarbené oči a preparát za vyčnievajúce drôty na končatinách prichytíme na vopred pripravenú podložku, kde ho necháme dosušiť. Ak treba, preparát dofarbíme olejovými alebo temperovými farbami. Po zaschnutí farby ho jemne prestriekame zriedeným acetónovým lakom.

   
       
 
Zhotovenie dermoplastického preparátu korytnačiek

Zhotovenie dermoplastického preparátu korytnačky je veľmi náročné a ak chceme mať kvalitný a pekný preparát, dáme si ho radšej urobiť odborníkovi. Preparáty korytnačiek sa zhotovujú viacerými spôsobmi:

   
       
 
1.spôsob:Korytnačke vstrekneme pod chvost, pod predné a zadné končatiny a od krk 10% roztok formaldehydu. Potom ju vložíme na 3 - 4 dni do 10% formaldehydu a po zafixovaní na 24 hodín do mäkkej vody. Takto pripravenú korytnačku položíme chrbtom na dosku z mäkkého dreva alebo polystyrénu a upevníme špendlíkmi alebo klinčekmi okolo panciera. Potom jemným vrtáčikom vyvŕtame spojenie karapaxu a plastrónu, tenkou pílkou na železo pancier rozrežeme. Plastrón opatrne nadvihneme a oddelíme kožu chvosta. Ďalej pokračujeme pri uvoľňovaní panciera pri zadných a predných končatinách a pri krku. Po odstránení plastrónu celý pancier dôkladne očistíme od zvyškov svalstva. Chvost, končatiny a spodnú časť krku rozrežeme skalpelom a kožu opatrne stiahneme. Hlavu dôkladne očistíme, otvoríme lebečnú dutinu, mozog vyberieme a dutinu vyčistíme prúdom vody. Potom lebku aj s dutinou natrieme arzenitanom sodným. Zvyšky svalstva nahradíme modelovacou hlinou a kožu natretú arzenitanom, opatrne navlečieme naspäť. Do otvoru na mozgovej časti dáme drôt s "okom" na konci, ktorý upevníme vatou. Potom natrieme arzenitom ostatné časti kože na krku, končatinách a na chvoste, ako aj spodnú a vrchnú časť panciera korytnačky. Do chvosta a končatín vsunieme drôt, ktorého časť necháme z končatín vyčnievať. Kožu na krku, končatinách a na chvoste zošijeme a natlačíme do nej modelovaciu hmotu. Drôt z končatín a chvosta spojíme s drôtom z krku približne v strede panciera. Vnútornú časť panciera natrieme asi 1/2 cm vrstvou modelovacej hmoty. Zvyšok vnútra vyplníme jemnou drevitou vlnou, ktorú v rukách vytvarujeme do približnej veľkosti tela, omotáme niťou a obalíme gázou. Takéto telo vložíme do vnútra. Potom priložíme brušnú časť panciera, ktorú tiež natrieme vrstvou modelovacej hmoty a pancier omotáme gázou, ale tak, aby ostali voľné končatiny, krk a chvost. Korytnačku necháme sušiť na chrbte približne dva dni, kým modelovacia hmota mierne nezaschne. Po vyschnutí dáme gázu dole a korytnačku dotvarujeme do požadovanej polohy. Za drôty na končatinách ju pripevníme na polystyrénovú dosku a necháme dosušiť. Nakoniec vložíme do očných otvorov farebné sklené oči a spodnú časť panciera vyčistíme od prebytočnej modelovacej hmoty. Ak treba vyfarbíme časti hlavy, končatín, prípadne aj panciera a po zaschnutí farby nastriekame preparát zriedeným acetónovým lakom.
   
       
  2.spôsob:Podobne ako pri prvom spôsobe korytnačku necháme 3 - 4 dni v 10% roztoku formaldehydu. Po premytí a upevnení klinčekmi na podložku otvoríme na spodnej strane panciera brušný a análny štítok a cez vzniknutý otvor vyčistíme korytnačku znútra pomocou tzv. škrabky. Čistenie robíme dôkladne, aby na pancieri z vnútornej strany nezostali žiadne zvyšky svalstva. Výhodou tohoto spôsobu preparovania je, že nemusíme mať obavy z možného prerezania kože prirastenej na chrbtovej časti panciera (krk, končatiny a chvost). Potom rozrežeme zospodu krk, končatiny a chvost a opatrne z nich stiahneme kožu až po pancier, kde prestrihnutím stavcov a stehenných kostí oddelíme svalovú hmotu na krku a na končatinách od panciera. Po dôkladnom odstránení svalstva z krku, končatín a chvosta prečistíme vnútro panciera ešte prúdom vody. Potom ho natrieme arzenitom sodným a nastriekame doň modelovaciu hmotu. Do otvorov na krku, končatinách a na chvoste natlačíme jemnú drevitú vlnu. Pri spracovaní hlavy a krku postupujeme rovnako ako pri predchádzajúcom spôsobe. Časť drôtu, ktorá ostala vyčnievať, len zasunieme do vnútra vyplneného panciera. Takto postupujeme aj pri končatinách a chvoste. Potom do otvoru po odstránených štítkoch nanesieme vrstvu modelovacej hmoty, priložíme na ňu chýbajúce štítky a korytnačku necháme na chrbte schnúť 48 hodín. Ďalej postupujeme ako pri prvom spôsobe.    
 
   
   
Počet prístupov:
  Si preparátor a rád by si tu bol . Tu mi píš.    
        Stránku si práve číta 1 človek.    
Pridať stránku k obľúbeným položkám: |  Nastaviť ako domovskou stránku Vášho prehliadača:| Naposledy aktualizované: Neděle, 15/10/11 21:43
Si preparátor tak mi napíš.Klikni sem.
  Tento text bol skopírovaný zo stránky www.korytnacky.szm.sk.