Kotul Veverovitý | Korely Chocholaté | HDD Disc  |Alarm System Distributors  | Zatial volné
 
 
Ochorenia Nenákazlivé Iného pôvodu
 
         
 
Potrava
Zimovanie
Rozmno?ovanie
Ochorenia korytnaciek
Preparovanie
Obr?zky
Zozonam zverolek?rov
E - knihy
Dyskusia
 
  Poruchy látkového metabolizmu

Avitaminózy

INFEKCIA : prejavuje sa zápalom očných spojoviek, rohovky a vnútornej časti gule tieto stavy sa často končia slepotou.
LIEČENIE : aplikovať vitamín A, lokálne aplikujeme výplachy Ophtalom alebo 3% roztokom bórovej vody. Celkove aplikujeme Combinal A. Pri hnisavých výtokoch používame Ophtalmoframykoin ung. Súčasne sa odporúča perorálne aplikovať vitamíny D3, E, C a B - komplex na podporu organizmu.Vitamín A (axeroftol, retinol) sa predovšetkým vyskytuje ako provitamín v zelených rastlinách. V hotovej forme sa vyskytuje pomerne málo.

   
 
Z toho vyplýva, že u suchozemských korytnačiek kŕmených rastlinnou potravou nie je taký predpoklad vzniku ochorenia.
Vitamín A je dôležitý pre normálnu funkciu videnia, kože, pečienky, zabezpečuje fyziologickú funkciu, udržanie normálneho stavu výstelky sliznice, poruchy na slizniciach, zvlášť na sliznici viečok a rôznych žliaz, ovplyvňuje činnosť štítnej žľazy, ktorá reguluje zimný spánok. Porucha sliznice viečka sa prejavujú zoslabnutím epitelu a jeho rohovatením. Ochorenie začína zápalom sliznice viečok, neskoršie sa objavuje zhrubnutie sliznice, v konečnom štádiu sa viečka k sebe priblížia natoľko, že postihnutý jedinec vôbec nevidí. Sliznica viečok je málo elastická. Histologickým vyšetrením sa dá preukázať metaplácia buniek Harderovej žľazy. Cylindrický epitel je nahradený viacvrstvovým rohovatejúcim epitelom. Zrohovatené bunky sú vylučovane a miešajú sa so slznou tekutinou, v ktorej sa môžu nachádzať zápalové bunky (ELKAN et ZWART 1967). Tieto zhluky bielych buniek sú uložené tak, že presvitajú cez edematózne presiaknuté viečka. Tieto príznaky sú sprevádzané celkovým zhoršením zdravotného stavu: somnolenciou (letargickou ospalosťou), inapetencií (nechutenstvom) a katarom slizníc tráviacich orgánov.
Nedostatok tohto vitamínu spôsobuje zastavenie rastu mladých zvierat, ochorením očných spojiviek a rohovky a znižuje odolnosť proti rôznym ochoreniam.
Terapia vitamínom A vedie v nekomplikovaných prípadoch, kde zviera ešte normálna príjmu potravu, k regenerácii epitelu v priebehu 14 - 17 dní (IPPEN, SCHRÖDER et ELZE 1985), pričom sčervenalosť očného okolia sa za niekoľko dní stráca. U ťažších prípadoch, kde zviera už nežerie je možné opakovať terapiu vitamínom A po piatich až šiestich týždňoch, aby nehrozilo nebezpečenstvo predávkovania (IPPEN, SCHRÖDER et ELZE 1985). Je však nutné pacienta udržovať v dobrej kondícií a prognózu stanoviť opatrne. ZWART (1977) považuje za optimálnu liečbu dávku 60 000 - 120 00 medzinárodných jednotiek na 1 kg hmotnosti. IPPEN, SCHRÖDER et ELZE (1985) sa domnievajú, že najvhodnejšia je jednorázová aplikácia vitamínu A v dávke 100 000 IU/kg.
   
       
 
Avitaminóza D

INFEKCIA : porucha látkového metabolizmu, ktorú nazývame rachitída. Ochorenie má prevažne chronický charakter a v podstate ide o nedostatočnú mineralizáciu kostného tkaniva. Prejavuje sa zmäknutím panciera, a to najprv plastrónu a potom karapaxu, následkom čoho sa deformuje pancier.
LIEČENIE : do krmiva pridávame Biomin v množstve 2% z dennej kŕmnej dávky. Namiesto Biominu môžeme použiť sterilizované vajcové škrupiny alebo rozdrvenú sépiovú kosť. Preventívne aj liečebne aplikujeme Plastin, ktorý okrem vápnika a fosforu obsahuje aj soli stopových prvkov Mn, Co, Cu, Zn a B. Podávame ho množstve 1 - 4 % z celkovej dennej kŕmnej dávky. Súčastne podávame Combinal AD3 a na 2 minúty denne vystavíme korytnačky horskému slnku. Ultrafialové lúče musia pôsobiť zhora na pancier, aby korytnačke nepoškodili zrak. Mechanicky poškodený pancier ošetríme epoxidovými živicami.
Vitamín D (kalciferol) je chemicky blízky stereoidom. Vitamín D reguluje výmenu vápniku a fosforu v organizme, t.j. usmerňuje vstrebávanie vápnika a fosforu z gastrointestinálneho traktu a ich ukladanie v kostiach a tiež ich vylučovaní. U plazov má význam vitamín D3 (Cholecalciferol) s účinkom podobným ergokalciferolu, potrebného u savcov. Vitamín D3 zlepšuje vstrebávanie vápnika a fosforu; ak je však ich prísun nedostačujúci, nemôže ich nahradiť. Ak je vápnik a fosfor v nesprávnom pomere, vyrovnáva a odstraňuje následky tohto nepomeru.
Príznaky ochorenia: strata apetítu, spomalenie rastu, mäknutie panciera a kostí (rachitída), zväčšenie čeľusti, znížená odolnosť voči vonkajším vplyvom, zmeny na chrupavkových častiach kosti. Najčastejšie postihuje mláďatá alebo tehotné samice.
Terapia vyžaduje veľkú opatrnosť, pretože boli preukázané toxické účinky vitamínu D3; predávkovanie vedie k vyzrážaniu vápnika do rôznych orgánov a tkanív, prípadne ku vzniku kalcinomov v mieste vpichu po opakovanej aplikácií. IGOLKINA (1975) považuje za optimálne pridávať v jarnom období do krmiva vitamín D3 v dávke 143 IU/kg a v zimnom období ožarovanie ultrafialovými lúčmi.
Pri predávkovaní vitamínom D3 sa nadmerne uvoľňuje a vyplavuje vápnik z kostnej dréne, ktorá potom mäkne a tiež dochádza hypervitaminóze. Z práce LINDTA (1968), WALLACHA (1966), IPPENA (1965) vyplýva, že dávka vitamínu D3, 200 000 IU/kg vyvolá u plazov príznaky hypervitaminózy. Uvádzajú, že pri predávkovaní vitamínom dochádza k ukladaniu vápnika do srdca, aorty, ľadvín a žalúdku, deformácia kostry a k problémom gastrointestinálneho traktu. LINDT (1968) uvádza príznaky hypervitaminózy pri dávke 45 000 IU vitamínu D3 na jašteričku o hmotnosti 200 g.

   
 
   
   
Vitamín C, E

Vitamín C (kyselina askorbová) VOPRŠÁLEK (1989) doporučuje vitamín C ako doprovodnú liečbu pri pokročilej hnilobe tlamy (stomatitis ulcerosa) v dávke 50 mg/kg u hadov. IGOLKINA (1975) doporučuje na jeseň a zimnom období podávať do krmiva 35 mg/kg vitamínu C. Ako dôsledok nedostatku vitamínu C môžu byť zmeny žalúdka a krvácanie zo žalúdočných slizníc.

Vitamín E (alfa-tokoferol) nedostatok tohoto vitamínu spôsobuje neplodnosť a tiež sa prejavuje úbytkom svalov rôzneho stupňa a rozsahu.. Jeho dôsledkom býva i chorobné stučnenie. Ako prevenciu v jarnom období postačí podľa IGOLKINY (1975) pridať do krmiva 0,06 mg vitamínu E na 1 kg živé hmotnosti zvieraťa. VOPRŠÁLEK (1989) doporučuje pri liečbe E-avitaminóz podávať u zvierat o hmotnosti 20-30 g 1,5 mg vitamínu E jednorázovo alebo opakované v týždenných intervaloch.

   
         
   
Nedostatok jódu

INFEKCIA : prejavuje sa ako porucha činnosti štítnej žľazy (tzv. struma) a má negatívny vplyv na látkový metabolizmus.
LIEČENIE : podávame jód alebo Tyreoglobulin.
Jód v stopových prvkoch je dôležitý pre rast a vývoj organizmu a pre látkovú výmenu.
PRÍZNAKY OCHORENIA : štítna žľaza je zväčšená. Táto diagnóza je problematická u korytnačiek, lebo štítna žľaza je umiestnená na srdečnej báze a pri klinickom vyšetrení neprístupná.
TERAPIA : dávky je nutne upravovať tak, aby nedošlo k hyperthyreoidismu alebo k otrave jódom - jodismu. VOPRŠÁLEK (1989) doporučuje mierne jódovanie vody jodidom draselným v dávke 180 - 180 mg na 1 l pitnej vody.

   
         
   
Vápnik a fosfor

Hospodárenie organizmu z vápnikom a fosforom zabezpečuje vitamín D. V krvi plazov je udržovaná konštantná hladina kalcia. Každé narušenie rovnováhy mineralizácie a demineralizácie kostí ako aj zníženie resorbce kalcia vedie k morfologickým zmenám kostry i k ovplyvneniu ďalších funkcií organizmu. Behom rastu môže dôjsť k rachitis. Množstvo zásob kalcia z kosti môže pri predávkovaní vitamínom D viesť až k nadmernej demineralizácie kostí, k hyperkalcémii i hyperfosfsatémii. Pretože nadbytočný fosfor je ľadvinami vylučovan7 rýchlejšie ako vápnik dochádza jednoducho ku kalcifikaci parenchymatózních orgánov.
Z nedostatku vápniku a fosforu ochorejú väčšinou suchozemské korytnačky, ktoré sa živia iba rastlinnou potravou. V týchto prípadoch sa doporučuje obohacovať krmivo prípravkami obsahujúce prvky vápnika a fosforu.

PRÍZNAKY OCHORENIA : nedostatok vápniku a fosforu v krmive sa prejavujú ako tráviace problémy, zúženie kanálku dutých kostí a ich zosilnenie a tiež renální osteodystrofie. Tiež sa objavujú problémy pri vytváraní skeletu korytnačky.
TERAPIA : preparáty, obsahujúce vápnik a fosfor, sa podávajú buď per.os. alebo injekciu - subkutánné alebo intramuskulárne. VOPRŠÁLEK (1989) doporučuje aplikovať subkutánné Glyphostan v dávke 0,1 ml na 200g hmotnosti, 1 - 2 x týždne v sérií desiatich injekcií. Zmesou uhličitanov a fosforečnanu vápenatého u mláďat plazov, živiacich sa rastlinnou potravou (mláďaťa suchozemských korytnačiek a leguánou) môžeme poprášiť mierne zvlhčenú zeleninu alebo ovocie.

   
         
   
Minerálne látky
V telách plazov sú najviac zastúpené zlúčeniny vápnika a fosforu. 99% kalcia obsahujúceho v telách zvierat, je viazané v kostre vo forme hydroxiapatitu (ŠIMŮNEK 1989). Ostatné minerálne látky sú potrebné len v stopových prvkoch. To však neznižuje ich význam v telách zvierat. Prísun týchto látok zaisťuje plnohodnotné kŕmenie. V niektorých prípadoch je však nutné tieto látky dodať telu aj vo forme liečiv. U plazov treba podať doplnky na mierne zvlhčenej zelenine alebo ovocí, pri tom sa vhodne uplatňujú rôzne prísady do krmiva. Z veterinárneho hľadiska sú dôležité predovšetkým ochorenia z nedostatku vápnika a fosforu, stopových prvkov a nedostatok jódu.
   
         
   
Poruchy reprodukcie

INFEKCIA: príčinou je nevhodne vytvorený biotop, nedostatok vitamínov A, D a E, minerálnych látok a obezita, alebo pri silnom zamorení korytnačiek endoparazitmi, po prekonaní bakteriálnych a vírusových infekciách. Pri samiciach v dôsledku chronických zápalov pohlavných orgánov.
LIEČENIE : dôležité je zlepšiť výživu a zoohygienu. Pohlavnú činnosť podporíme Combinalom E.

   
         
   
Otravy

INFEKCIA : prejavuje sa malátnosťou, hnačkami, ochabnutosťou a kŕčmi.
LIEČENIE : odporúča sa diétne kŕmenie a podávanie čaju s glukózou.

   
         
   
Počet prístupov:
 
Máš iný názor na nenakazlivé ochorenia. Tu mi píš.
   
        Stránku si práve číta 1 človek.    
Pridať stránku k obľúbeným položkám: |  Nastaviť ako domovskou stránku Vášho prehliadača:| Naposledy aktualizované: Neděle, 15/10/11 21:37
Vaše www stránky alebo dokumenty ktoré ked mi pošlete tu nájdete.
  Tento text bol skopírovaný zo stránky www.korytnacky.szm.sk.