Rozšírení: Strední Asie, Irán, Afghánistán, Pakistán, Cína.
Popis: Karapax je oválný, témer kruhovitý, ve stredu zretelne zploštelý. Pusobí plochým dojmem. Zbarvení je žluto-olivové. Jak napovídá její jméno, na predních koncetinách má pouze 4 silné drápy. Prední koncetiny jsou statné a mají zvlášte hrubé šupiny. Jsou prizpusobené k hrabání, což je typická vlastnost techto želv.
Biotop: Stepní krajina, píscité pudy, rídce porostlá úbocí.
Potrava: Prijímá hlavne rostlinnou potravu - pampelišky, salát, cínské zelí, okurky, rajcata, jetel, jitrocel, jablka apod.
Chov: Ackoliv se jedná o v minulosti nejvíce dováženou želvu, patrí k nárocnejším druhum želv. Potrebuje hlavne prezimování, ale i v období horka letní klid. Pri dodržení životních nároku jsou známy odchovy i u nás.
Velikost: max. 28 cm, obvykle 22-24 cm, samci jsou podstatne menší než samice
CITES II