Rozšírení: Sever Jižní Ameriky.
Popis: Dorustá do velikosti 45 cm (karapax). Karapax je cerný, slabe vyklenutý s jedním kýlem. Vpredu je silne vykrojený, vzadu širší jak vpredu. Plastron je svetle šedý bez kresby. Silne zašpicatelá hlava je cerná se žlutými skvrnami.
Biotop: Obývá rícní toky, žije prevážne akvaticky, ale ráda se sluní.
Potrava: Prevážne živocišného puvodu, dává prednost cervene zbarvené. Tento jev byl pozorován i u jiných želv. Pomerne rychle roste.
Chov: Chováme v primerené nádrži s menší souší a podvodními úkryty. Vyhovuje jí teplota kolem 26 stupnu. Ráda se sluní.
Velikost: 45 cm