Rozšírení: Jih Zadní Indie, Sundy.
Popis: Jednoduchý tmavo až svetle hnedý karapax je silne vyklenutý a má tupý kýl. Plastron je svetlý. Hlava je hnedá a kulatá.
Biotop: Rícní druh mající v oblibe hlubší reky a jiné podobné vody.
Potrava: Hlavne živocišná potrava všeho druhu.
Chov: Je to dobrý plavec. Potrebuje prostorné a hluboké akvárium, na souš moc nevylézá. Chová se pro svou velikost velice málo. Velmi ohrožený druh.
Velikost: 80 cm