Rozšírení:
Zadní Indie, severní Vietnam a jižní Cína.
Popis:
Dorustá do velikosti 18 cm (karapax). Na kaštanove hnedém karapaxu má tri cerné podélné kýly, z nichž strední je nejvýraznejší. Plastron je oranžovožlutý a vne každého štítku zadního okraje má velkou cernou skvrnu. Na hlave, tesne za okem zacíná silný žlutý pruh, cerne lemovaný. Hrdlo je žluté.
Biotop:
Žije ve velmi ruzných prostredích. Obývá horské potoky, ale i ruzné louže a rybníky v nížinách. Je nárocnejší na teplotu, potrebuje 22-28 stupnu.
Potrava:
Žere predevším vodní hmyz, hlemýžde a ruzné zbytky. Prijímá i rostlinnou potravu.
Chov:
Potrebuje primerenou nádrž s teplotou 22-28 stupnu. Dá se chovat i ve venkovních rybníccích. Vhodnejší je umožnit prezimování.
Velikost:
18 cm