Rozšírení:
Nová Guinea a sever Austrálie.
Popis:
Má normální kostený krunýr, který však nemá vyvinuté všechny štítky. Na nich však leží tlustá kuže, která všechny prekrývá. Karapax je tmavoolivový. Plastron je žlutocervený. Prední koncetiny jsou ploutvovité a zadní pádlovité.
Biotop:
Tato velmi zdatná plavkyne obývá predevším hluboké velké reky. A lze ji nalézt i v brakických zálivech. Nadechuje se jen krátce a zrejme prijímá kyslík z vody pomocí cévního systému v tlame a v análním vaku.
Potrava:
Žere hlavne ryby, mekkýše, raky a také ovoce.
Chov:
Potrebují velikou vodní nádrž min. 3x2x1 m.
Velikost:
50 cm