Rozšírení:
Jižní Kanada a východní USA.
Popis:
Stavbou tela se podobá Apalone ferox, ale oproti tomuto druhu má lemovaný krunýr. Tento druh má ctyri další poddruhy, které se barevne trochu odlišují.
Biotop:
Její životní prostredí jsou pomalu tekoucí reky s bahnitým dnem.
Potrava:
Prevážne ryby, mlži atd.
Chov:
Potrebuje teplotu okolo 23°C. Na rozdíl od jiných druhu není tento druh kousavý a proto je možný chov ve skupine. Je potreba prostorné akvárium.
Velikost:
až 45 cm