Rozšíření: Jižní Kanada, USA, severní Mexiko.
Popis: Zbarvení plochého karapaxu je hnědé s nepravidelnými tmavými skvrnami. Plastron je bílý. Žluté podélné skvrny se nachází na hlavě i krku. Končetiny jsou statné s třemi drápy.
Biotop: Její prostředí jsou pomalu tekoucí velké řeky s bahnitým dnem.
Potrava: Jako všechny kožnatky preferuje masitou stravu. Hlavně ryby, měkkýše a někdy i malé vodní ptáky.
Chov: Průměrná teplota je 22°C. Žije též v brakické vodě a proto je dobré přidávat sůl (2g/l). Je potřeba velké akvárium s malou souší. Pozor, kouše.
Velikost: až 45 cm